معنی و ترجمه کلمه commandingly به فارسی commandingly یعنی چه

commandingly


حاکمانه ،امرانه ،باتوانايى ،ازروى قدرت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها