معنی و ترجمه کلمه comment به فارسی comment یعنی چه

comment


توضيح ،تفسير نوشتن ،تعبير کردن
کامپيوتر : توضيح
عمران : نظريه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها