معنی و ترجمه کلمه commercial attache به فارسی commercial attache یعنی چه

commercial attache


وابسته بازرگانى
قانون ـ فقه : وابسته تجارى ،وابسته تجارتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها