معنی و ترجمه کلمه commercial type vehicle به فارسی commercial type vehicle یعنی چه

commercial type vehicle


خودروى تجارتى
علوم نظامى : خودروهاى شخصى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها