معنی و ترجمه کلمه commissarial به فارسی commissarial یعنی چه

commissarial


وابسته به( اداره )کارپردازى ،خواربار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها