معنی و ترجمه کلمه commissariat به فارسی commissariat یعنی چه

commissariat


اداره کارپردازى وخواربارارتش ،کلانترى
علوم نظامى : اداره خوار و بار و کارپردازى ارتش کلانترى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها