معنی و ترجمه کلمه commissary به فارسی commissary یعنی چه

commissary


فروشگاه مواد غذايى پادگان ،مامور خوار بار و کارپرداز ارتش ،فروشگاه مخصوص کارمندان يک اداره
علوم نظامى : گماشته مباشر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها