معنی و ترجمه کلمه commission agent به فارسی commission agent یعنی چه

commission agent


حق العمل کار
قانون ـ فقه : حق العمل کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها