معنی و ترجمه کلمه commissural به فارسی commissural یعنی چه

commissural


درزى ،بندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها