معنی و ترجمه کلمه commit to memory به فارسی commit to memory یعنی چه

commit to memory


روانشناسى : حفظ کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها