معنی و ترجمه کلمه committable به فارسی committable یعنی چه

committable


قابل ارتکاب

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها