معنی و ترجمه کلمه committee به فارسی committee یعنی چه

committee


شورا،هيئت بررسى ،هيئت يا کميته ،کميسيون ،مجلس مشاوره
قانون ـ فقه : commission
بازرگانى : انجمن
علوم نظامى : انجمن جلسه خصوصى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها