معنی و ترجمه کلمه commodity broker به فارسی commodity broker یعنی چه

commodity broker


دلال کالا
بازرگانى : واسطه کالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها