معنی و ترجمه کلمه commodore به فارسی commodore یعنی چه

commodore


فرمانده يکان هوايى ،فرمانده پايگاه هوايى ،کمودور،ناخدا،افسر فرمانده دريايى
علوم نظامى : درجه بين افسر ارشدى و ژنرالى دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها