معنی و ترجمه کلمه common collector circuit به فارسی common collector circuit یعنی چه

common collector circuit


علوم مهندسى : مدار کلکتور مشترک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها