معنی و ترجمه کلمه common denominator به فارسی common denominator یعنی چه

common denominator


(ر ).مخرج مشترک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها