معنی و ترجمه کلمه common gender به فارسی common gender یعنی چه

common gender


جنس مشترک( در دستور)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها