معنی و ترجمه کلمه common grid به فارسی common grid یعنی چه

common grid


علوم نظامى : شبکه عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها