معنی و ترجمه کلمه common language به فارسی common language یعنی چه

common language


زبان عمومى
کامپيوتر : زبان مشترک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها