معنی و ترجمه کلمه common law marriage به فارسی common law marriage یعنی چه

common law marriage


روانشناسى : ازدواج غير رسمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها