معنی و ترجمه کلمه common link به فارسی common link یعنی چه

common link


علوم دريايى : حلقه معمولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها