معنی و ترجمه کلمه common market به فارسی common market یعنی چه

common market


بازار مشترک جامعه اقتصادى اروپا سازمان متشکل از کشورهاى المان غربى ،ايتاليا،بلژيک ،فرانسه ،بازار مشترک
قانون ـ فقه : لوکزامبورگ و هلند
بازرگانى : جامعه اقتصادى اروپا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها