معنی و ترجمه کلمه common multiple به فارسی common multiple یعنی چه

common multiple


(ر ).مضرب مشترک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها