معنی و ترجمه کلمه common sense به فارسی common sense یعنی چه

common sense


عقل سليم ،قضاوت صحيح ،حس عام
روانشناسى : عرف
ورزش : حضور ذهن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها