معنی و ترجمه کلمه common stock به فارسی common stock یعنی چه

common stock


سهام معمولى شرکت ،سهام عادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها