معنی و ترجمه کلمه common storage area به فارسی common storage area یعنی چه

common storage area


ناحيه اشتراکى انباره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها