معنی و ترجمه کلمه communicate به فارسی communicate یعنی چه

communicate


ارتباط گرفتن ،مخابره کردن ،گفتگوکردن ،مکاتبه کردن ،کاغذ نويسى کردن ،مراوده کردن ،ارتباط برقرارکردن
علوم نظامى : ارتباط حاصل کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها