معنی و ترجمه کلمه communication satellite به فارسی communication satellite یعنی چه

communication satellite


ماهواره مخابراتى
علوم نظامى : اقمار مخابراتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها