معنی و ترجمه کلمه communication security monitoring به فارسی communication security monitoring یعنی چه

communication security monitoring


کنترل تامين مخابراتى
علوم نظامى : نظارت در امر تامين مخابراتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها