معنی و ترجمه کلمه communications به فارسی communications یعنی چه

communications


ارتباط و مخابرات ،ارتباطات
کامپيوتر : ارتباطات
علوم نظامى : خطوط مواصلاتى ارتباطات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها