معنی و ترجمه کلمه companion-ladder به فارسی companion-ladder یعنی چه

companion-ladder


نردبانى که ازعرشه باطاق کشتى ميرود


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها