معنی و ترجمه کلمه company به فارسی company یعنی چه

company


جمعيت ،انجمن ،شرکت( مخفف ان co ميباشد)،گروه ،دسته ،هيئت بازيگران ،گروهان ،همراه کسى رفتن ،مصاحبت کردن با
قانون ـ فقه : شرکت ،کمپانى
بازرگانى : شرکت ،تجارتخانه
علوم نظامى : شريک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها