معنی و ترجمه کلمه comparative judgement به فارسی comparative judgement یعنی چه

comparative judgement


روانشناسى : قضاوت تطبيقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها