معنی و ترجمه کلمه compare به فارسی compare یعنی چه

compare


مقايسه کردن ،برابرکردن ،باهم سنجيدن
کامپيوتر : مقايسه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها