معنی و ترجمه کلمه comparison operator به فارسی comparison operator یعنی چه

comparison operator


عملگر مقايسه
کامپيوتر : عملگر مقايسه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها