معنی و ترجمه کلمه comparmentalize به فارسی comparmentalize یعنی چه

comparmentalize


به قسمت هاى مجزا تقسيم نمودن ،به اپارتمان هاى جدا جدا تقسيم کردن ،حجره حجره کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها