معنی و ترجمه کلمه compartments of terrain به فارسی compartments of terrain یعنی چه

compartments of terrain


دهليزهاى زمين
علوم نظامى : قسمتهايى از زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها