معنی و ترجمه کلمه compass calibration به فارسی compass calibration یعنی چه

compass calibration


تنظيم قطب نما
علوم نظامى : تنظيم انحراف قطب نما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها