معنی و ترجمه کلمه compass stand به فارسی compass stand یعنی چه

compass stand


علوم دريايى : - compass binnacle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها