معنی و ترجمه کلمه compass stand به فارسی compass stand یعنی چه

compass stand


علوم دريايى : - compass binnacle


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها