معنی و ترجمه کلمه compel به فارسی compel یعنی چه

compel


مجبورکردن ،وادار کردن
قانون ـ فقه : مجبور کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها