معنی و ترجمه کلمه compendious به فارسی compendious یعنی چه

compendious


ملخص ،مجمل ،موجز،مختصر ومفيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها