معنی و ترجمه کلمه compensate some one losses به فارسی compensate some one losses یعنی چه

compensate some one losses


غرامت
قانون ـ فقه : خسارت کسى را دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها