معنی و ترجمه کلمه compensate به فارسی compensate یعنی چه

compensate


خنثى کردن ،تنظيم کردن ،تاوان دادن ،پاداش دادن ،عوض دادن ،جبران کردن
علوم مهندسى : تلافى کردن تصحيح کردن
قانون ـ فقه : جبران کردن
علوم نظامى : ميزان کردن تاوان دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها