معنی و ترجمه کلمه compensating coil به فارسی compensating coil یعنی چه

compensating coil


سيم پيچ جبرانگر
علوم مهندسى : سيم پيچ خنثى کننده
الکترونيک : پيچک جبران کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها