معنی و ترجمه کلمه compensation point به فارسی compensation point یعنی چه

compensation point


زيست شناسى : نقطه موازنه

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها