معنی و ترجمه کلمه compensator به فارسی compensator یعنی چه

compensator


جبران کننده ،تلافى کننده
علوم مهندسى : متعادل کننده
الکترونيک : جبران گر
ورزش : وسيله اى براى کاستن لگد اسلحه
علوم هوايى : ابزارى براى اندازه گيرى اختلاف فار بين اجزاء يک نور پلاريزه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها