معنی و ترجمه کلمه competetive inhibition به فارسی competetive inhibition یعنی چه

competetive inhibition


شيمى : بازدارندگى رقابتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها