معنی و ترجمه کلمه competition oriented pricing به فارسی competition oriented pricing یعنی چه

competition oriented pricing


بازرگانى : قيمت گذارى رقابت اميز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها