معنی و ترجمه کلمه competitive firm به فارسی competitive firm یعنی چه

competitive firm


بازرگانى : بنگاه رقابتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها