معنی و ترجمه کلمه competitress به فارسی competitress یعنی چه

competitress


مونث همکار،رقيب ،هم چشم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها